Міграція застарілої платформи на сучасну систему телефонії

Підбір якісного рішення з урахуванням вимог інфраструктури

next

Які питання вирішувалися

Компанія звернулась із запитом щодо розгортання сучасної платформи IP-телефонії з впровадженням мобільних технологій та систем комунікацій. Також замовник потребував усунення застарілих та впровадження новітніх технологій, що відповідають критеріям: легкість у розгортанні, мобільні бізнес-додатки, сучасні технології, легкість у масштабуванні структури.

Яким чином були вирішені

Після проведення детального аудиту телефонної мережі ми запропонували відмовостійкий кластер керування дзвінками, що задовольняє всі технічні потреби замовника.
Після успішного розгортання кластера компанія отримала централізовану систему керування дзвінками та додатками, моніторинг системи в режимі реального часу, спрощену взаємодію з зовнішніми провайдерами надання послуг, сучасне кінцеве обладнання, демонтаж громіздких АТС та застарілих патч-панелей, можливість віддаленого користування внутрішнім зв’язком, що в нинішніх умовах надає перевагу над застарілими аналоговими розгортаннями.

«Основним завданням було розгортання системи IP-телефонії, що надасть змогу централізованого керування обладнанням та інтеграції з мобільними застосунками. Завдяки спільній праці з замовником нам вдалося виконати проєкт досить швидко»

«Завдяки роботі команди ABCommunication ми отримали сучасну систему IP-телефонії, що дало змогу оптимізувати бізнес-процеси та значно покращити рівень комунікації в компанії»